Med sin lange erfaring som prest og sjelesørger ville Per Arne Dahl skrive en bok om det å møte kriser som skilsmisse, alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Manus var nesten ferdig da terrorangrepene 22. juli ga boken skremmende ny aktualitet.  
Per Arne Dahl er prest i Stortinget og Trefoldighetskirken i Oslo og møtte en rekke av ofrene og de pårørende fra regjeringskvartalet og Utøya i tiden etter tragedien. Dette er sterke historier som har satt sitt preg på boken.
Hvordan kan vi forberede oss på de vanskelige dagene, og hvordan kan vi reise oss etter en rystelse? Dette er spørsmål Per Arne Dahl reflekterer over etter å ha fulgt terrorofrene og mange andre mennesker gjennom store påkjenninger, og forsøkt å hjelpe dem til å reise seg med selvrespekt – og gi dem nytt livsmot.
Boken er en hyllest til tapre kvinner og menn som ikke har latt seg knekke, samtidig som Dahl gir et realt håndtrykk til medmennesker som fortjener en ny fremtid. For ingen kan leve et helt liv uten å oppleve en rystelse. En katastrofe kan ramme oss alle, uten forvarsel, slik vi opplevde i Norge i sommer.
Å reise seg etter en rystelse er en klok beretning som gir håp og som viser oss at det faktisk er mulig å komme seg videre i livet etter dramatiske hendelser.
Per Arne Dahl (61) er prest, forfatter og statsstipendiat og har i mange år arbeidet ved Modum Bad som leder for Institutt for Sjelesorg og Samlivssenteret. Dahl har gitt ut en rekke bøker på Schibsted Forlag, blant annet Hva skal vi med stjerner nå om Espen Olafsen og sønnen Balder som mistet kone og datter, mor og søster i tsunamien i 2004.
Bokdata:
Å reise seg etter en rystelse, ISBN 978-82-516-3639-1, ib., kr 339,-, i salg 17. oktober.

 

Reklamer