Alkymisten

Mer enn 6 000 tiendeklassinger påmeldt «Skriv din drøm.»
En uke før påmeldingsfristen har mer enn 6 000 elever fra 120 skoler meldt seg på Bazar Forlags nasjonale skrivekonkurranse Skriv din drøm, med utgangspunkt i Paulo Coelhos Alkymisten.
Få bøker har inspirert så mange unge mennesker i så mange land som nettopp Alkymisten. Historien om gutten Santiago som leter etter skatten omtales gjerne som «boken som får verden til å drømme». Boken benyttes i dag av lærere verden over fordi den åpner for refleksjon og diskusjon rundt temaer som angår unge mennesker i en brytningstid: å finne seg selv og å tørre å gå sine egne veier. Selv om man bruker boken verden rundt er denne omfattende konkurransen den første i sitt slag. Alle klassene som deltar får gratis klassesett av boken, samt lærerveiledning utviklet spesielt for denne skrivekonkurransen, knyttet til kompetansemål og som er i tråd med læreplanen.
Konkurransen arrangeres i samarbeid med Foreningen !les. Tilbakemeldingene fra lærerne har vært formidable. Det er tydelig at det jobbes mye med skriving, og at mange synes dette er en spennende vinkling. Alle landets 10. klasser er velkommen til å delta. Frist for påmelding er onsdag 22. juni, og konkurransen går offisielt i gang ved skolestart. For mer informasjon, se
www.bazarforlag.no/alkymisten
www.foreningenles.no
www.txt.no

Gravlunden i Praha

Umberto Eco tilbake med Gravlunden i Praha
Tiden Forlag forteller oss at de nå er ute med Umberto Ecos nye roman Gravlunden i Praha og presenterer den slik:
I denne sjokkerende, humoristiske og elegante romanen setter Umberto Eco attenhundretallets Europa under lupen. Vi presenteres for en kvinnelig satanist som lider av hysteri, en abbed som blir drept to ganger, kaptein Dreyfus’ memorandum til den tyske ambassaden, jesuitter som konspirerer mot frimurere, blodbadene under Pariskommunen, falske notarer, fabrikkerte testamenter, djevelske brorskap og Sions vises protokoller.
I sentrum står dokumentfalskneren og agenten Simonini, som er utvist fra Piemonte og har bosatt seg i Paris. Et langt liv i maktens tjeneste har gjort ham til en velhavende mann som frekventerer Paris’ beste restauranter. Men noe plager ham, og etter å ha møtt Freud (den avskyelige østerrikske legen og jøden Froïd), setter han seg ned for å skrive sitt liv. Og hvilket liv.
Simonini er en glødende antisemitt. Han har bidratt til å velte Napoleon III, og han har forfalsket dokumenter for russerne og jesuittordenen for å legitimere og intensivere jødehatet og jødeforfølgelsen. 
Umberto Eco går tilbake til attenhundretallets Europa for å undersøke noen av de mekanismene som førte til de to verdenskrigene. Slik evner forfatteren med Gravlunden i Praha også å si noe om hvem vi er som europeere i dag.

Lettlest kjærlighet
Aschehoug forlag lanserer ny Unni Lindell-bok i serien Den røde lesehesten for barn mellom 6-10 år. Den fjerde boka om Ella og forelskelsene hennes heter Kjæresten om natten. Serien om Ella har vært en stor suksess, og de fire bøkene har et samlet opplag på over 20 000 bøker, noe som er unikt i lettlestboksammenheng.

Reklamer