Alkymisten

Vi videreformidler en pressemelding fra Bazar Forlag som inviterer til skrivekonkurranse for 10. klassinger i hele landet:

Få bøker har inspirert så mange unge mennesker i så mange land som Paulo Coelhos Alkymisten. Historien om gutten Santiago som leter etter skatten omtales gjerne som «boken som får verden til å drømme«. Nå inviterer Bazar Forlagi samarbeid med Foreningen !lestil en nasjonal skrivekonkurranse for alle 10. klasser med utgangspunkt i nettopp Alkymisten, under temaet Skriv din drøm.
Alkymisten benyttes i dag av lærere verden over fordi den åpner for refleksjon og diskusjon rundt temaer som angår unge mennesker i en brytningstid: å finne seg selv og å tørre å gå sine egne veier. Selv om man bruker boken verden rundt er denne omfattende konkurransen den første i sitt slag i verden.
Alle klassene som deltar får gratis klassesett av boken, samt lærerveiledning utviklet spesielt for denne skrivekonkurransen, knyttet til kompetansemål og som er i tråd med læreplanen. Alle landets 10. klasser er velkommen til å delta. Invitasjonen gikk ut i fra foreningen !les i forrige uke, og allerede er nærmere 2000 elever påmeldt. Påmeldingsfrist for konkurransen er 22. juni, og går offisielt i gang til skolestart i høst.
For mer informasjon, se http://www.bazarforlag.no/alkymisten http://www.foreningenles.no http://www.txt.no

Reklamer