Det blir nok moms, ja!

Flertallet i Stortingets finanskomite har i dag – torsdag – sagt nei til momsfritak på elektroniske bøker. Det er Bok & Samfunn som skriver dette. Dette kom jo ikke som noen overraskelse ettersom regjeringen tidligere har godt imot momsfritak for det frie ord i elektronisk form. I finanskomitens innstilling har de følgende merknad: Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, viser til at merverdiavgiften er en skatt på forbruk og en sentral inntektskilde for finansiering av statens utgifter, herunder de offentlige velferdsordningene. Flertallet er derfor skeptisk til forslag som vil uthule merverdiavgiften.

Flertallet vil vise til at fritaket for merverdiavgift på bøker ble innført samtidig som merverdiavgiftsloven ble vedtatt i 1969. Flertallet mener fritaket for merverdiavgift på bøker, sammen med mer målrettede støttetiltak, har vært viktig for å bevare og utvikle norsk skriftkultur.

Flertallet understreker at den teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer for norske bøker og norsk skriftkultur, men mener at et fritak for merverdiavgift for elektroniske parallellutgaver av papirbøker i liten grad løser disse utfordringene. Samtidig vil en slik regelendring gi opphav til en rekke nye avgrensningsproblemer.

Flertallet viser til at departementet ser argumentet om at det burde vært lik avgiftsmessig behandling av lignende produkter uavhengig av om det omsettes som aviser på papir eller om innholdet distribueres digital. Flertallet vil ellers vise til at skatte- og avgiftsopplegget vedtas i de årlige budsjettprosessene.

Med mine øyne tas det her virkelig ingen kultupolitiske hensyn i finanskomiteens innstilling – i hvertfall ikke fra flertallet. Men det var kanskje heller ikke å forvente.

Venstres Borghild Tenden sier til Bok & Samfunn at vedtaket i finanskomiteen er uheldig for bokleserne og bokbransjen. – Jeg er svært skuffet over at regjeringspartiene sier nei til å innføre momsfritak for ebøker. De rødgrønne finanspolitikerne burde utvist lederskap og slått tydelig fast at ebøker skal behandles på samme måte som vanlige bøker, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden. Tenden er medlem av Stortingets finanskomité, og har vært saksordfører i denne saken. – Sett fra et finanspolitisk ståsted mener jeg det er problematisk at mva-systemet ikke er fleksibelt nok til å håndtere teknologiske nyvinninger slik som vi nå ser i forhold til lanseringen av e-bøker og elektronisk distribusjon av aviser, sier Tenden.

Da kan vi nok si takk og fravel til momsfritaket på elektroniske bøker. Det er trist, men ikke uventet. Samtidig så får jo både foralg og forfattere n¨noe mer konkret å forholde seg til: Vi må bare forvente at det blir moms på ebøker – inntill videre. Da håper jeg virkelig at forleggerne nå tenker seg om, men ikke for lenge, og setter igang en storsatsing på norske ebøker. Gå gjennom tallene deres, snakk med forfatterne og bli enige om avtaler og priser som sørger for at vi likevel kan få fart på ebok-satsingen i Norge. LA oss ikke måtte vente lenger nå.

Håpefult ser jeg frem til å følge med de nærmeste dagene på hva som skjer.

Reklamer