I dag skulle et endelig skje, den storstilte lanseringen av ebøker på norsk. Men nå er det hele satt på vent, og det er kanskje ikke så overraskende? Forlagene har blitt enige om å vente til regjeringen har avklart momsspørsmålet for ebøker. Forfatterne har også blitt enige om at de ber kulturministeren se på saken. Bok og samfunn har en bedre artikkel om dette i dag og de forteller at bokbransjen har bedt om et møte med Kulturminister Anniken Huitfeldt om moms-spørsmålet og avventer derfor lansering av e-boka som etter planen skulle finne sted i dag.

I en pressemelding sier Geir Berdahl, styreleder i Den norske Forleggerforening at Norge er et lite språkområde under konstant press. For å styrke norsk språk og en fortsatt satsning på norsk litteratur er det viktig å opprettholde gode rammevilkår for boka og leserne i Norge. De viktigste virkemidlene har vært merverdiavgiftsfritaket, innkjøpsordninger og bokavtale med fast bokpris. Norske e-bøker vil åpenbart ha behov for tilsvarende rammebetingelser for å kunne hevde seg i en stadig mer internasjonalisert virkelighet. Vi ønsker ikke en lansering uten en grundigere diskusjon av avgiftsspørsmålet. Dette er kulturpolitikk og så langt har det ikke vært noen litteraturpolitisk diskusjon om begrunnelsen for å avgiftsbelegge litteraturen i digitalt format.

Forfatterne har hatt møte i forfatterforeningen i helgen og uttaler følgende: «Forfatterforening ber kulturminister Anniken Huitfeldt om å ta grep om litteraturpolitikken og sørge for at det er hun og hennes departement som legger premissene for den norske litteraturens muligheter for å utvikle seg også i framtiden.”

Og vi som venter på å få kjøpe norske bøker, på norsk i en fremtidsrettet utgave – må bare vente enda lenger. Ille, men leit

Reklamer