Dagsavisen tar igjen for seg ebøkene og fremtiden for norsk litteratur, norske forfattere og norsk bokbransje. Denne gangen er det forfatter LEvi Henriksen som snakker om sin skepsis. Henriksen er en av de forfatterne som er med i testingen av ebøkene og kjøprsprosessen her i Norge. For de som er med som testere (inkl. meg) er noen få bøker, blant annet fra Henriksen, lagt ut til en meget rimelig penge. 15 kroner per bok. Dette er naturlig nok satt som en svært lav pris for at folk stiller opp og bruker av sin tid på å rapprotere tilbake sine opplevelser rundt lesebrett, nedlastningsprosedyrer, kjøpsprosess, brukervennlighet osv.

Levi Henriksen, som jeg selv leser nå på lesebrettet mitt som en del av den store testingen, forteller til Dagsavisen at han fikk tilbud om å bli med i testen med sine bøker og var da klar over prisen bøkene hans ville bli solgt for. Nå forteller han til avisen at han er svært bekymret og foretar et regnestykke om hvor lite forfatterne kommer til å tjene dersom prisen blir 15 kroner per bok! Henriksen er åpenbart bekymret fro frermtiden for norske forfattere. Og dersom prisen skulle lbi så lav per bok, ville nok jeg også vært engstelig om jeg hadde tjent mine penger på å skrive. Men å tro at prisen blir så lav, virker likevel i overkant naivt selv for en forfatter med teknologivegring. Og ettersom bøkene hans er med i testingen av ebøkene – ja så må han vel ha sagt ja til det hele?

Nå har altså foratterne bestemt seg for å diskutere ebøkene i helgen på sitt årsmøte. Forfatterforeningen har tatt pause i forhandlingene for å spørre sine medlemmer til råds ettersom tilbudet om vederlaget for ebøkene fra forleggerne er betydelig lavere enn det som er for vanlieg bøker i dag. Det er sikkert lurt at forfatterne samles og diskuterer dette godt seg imellom. Så får vi håpe at de kommer fram til en enighet som kan gi oss en fremtid med elektorniske bøker på norsk.

Jeg kan nok godt forstå at Henriksen og andre forfattere er skeptisek til hvor lavt prisnivået på ebøker faktisk kan bli og jeg håper virkelig at forlagene har vett nok til å gi forfatterne et tilbud de kan leve godt med.  Det ville vært for trist om dette på ny skulle stoppe opp og sørge for at vi ikke får ebøkene i sving på lang tid.

Jeg fortsetter å leve i håpet.

Reklamer